LPG

Oda sıcaklığı ve bir atmosfer basınç altında gaz halindedir. Basınç uygulandığında sıvılaşır. Sıvılaştırılan LPG'nin hacmi önemli ölçüde azalır, dolayısıyla taşıma, depolama ve ölçme gibi işlemler sıvı haldeyken yapılır. Basınç düşürüldüğünde, çevreden aldığı ısı ile gaz haline dönüşür. LPG renksiz, kokusuz ve havadan ağır yanıcı bir gazdır. Güvenlik gerekçesiyle, bir sızıntı halinde hemen anlaşılması için etilmerkaptan maddesi katılarak kokulandırılmaktadır.

  • Sıvılaştırılan LPG'nin hacmi önemli ölçüde azalır
  • Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG)

Example blog post alt

Basınç düşürüldüğünde, çevreden aldığı ısı ile gaz haline dönüşür. LPG renksiz, kokusuz ve havadan ağır yanıcı bir gazdır. Güvenlik gerekçesiyle, bir sızıntı halinde hemen anlaşılması için etilmerkaptan maddesi katılarak kokulandırılmaktadır.